BETINGELSER FOR LEJE

JENS BÆK’S GÅRD

SAMMEN SKABER VI RAMMEN

Ved leje af Jens Bæk’s Gård accepterer du følgende betingelser

Ansvar & annullering

Lejer skal være myndig. Den der booker lokalet, skal være tilstede og er ansvarlig for faciliteterne.

Jens Bæk’s Gård lejes ikke ud til ungdomsfester.

Lejer er ansvarlig for at bygninger, inventar og udvendigt areal afleveres i samme stand som ved lejemålets indgåelse. Beskadiget og/eller bortkommet inventar erstattes på lejers regning.

Alle døre og vinduer er lukket og låst og lyset slukket, når lejemålet forlades.

Det er ikke tilladt at stå på stolene.

Lejer kan ikke kræve erstatning i forbindelse med annullering begrundet i force majeure lignende forhold.

Antal (brandmyndighederne)

Salen er godkendt af brandmyndighederne til 150 personer.
Der kan dækkes op til max. 100 personer, dog færre såfremt der skal være plads til dans, musik, buffet mv.

Betaling og nøgleudlevering

Lejen betales ved overførsel til konto 7243 1073336 via netbank inden afhentning af nøgle.

Husk at skrive kontraktnummer og navn.

Nabohensyn

Vinduer og døre mod gårdområdet må åbnes, mens øvrige vinduer og døre skal være lukket. Tænd evt. udsugningen til højre for brandskabet.

Spilles der musik skal alle udvendige døre og vinduer være lukkede og al musik skal stoppe senest kl. 02.00.

Generel rengøring

Gulve støvsuges/fejes og vaskes.

Toiletter rengøres, borde tørres af, husk også rengøring af ovn i køkken.

Angående rengøring af gulvet i salen, se venligst opslag i rengøringsrummet.

Grilles der på gårdspladsen, skal fliserne afdækkes med presenning el.lign.

Køkkenet

Køkkenet er et anretter køkken.

Opvaskemaskinen: Må ikke stå tændt i længere tid uden brug. Skal efterfølgende tømmes for vand og slukkes på fronten. Læs venligst brugsanvisningen på væggen.

Forefindes som en del af lejen

  • 10 runde borde: 160 cm i diameter.
  • 20 aflange borde: 183 x 75 cm.
  • 120 Stole
  • Service

Stolene med betræk er kun til indendørsbrug og må ikke tages udenfor. Udenfor henvises til bord/bænkesæt i gården.

I salen er opsat højtalere, som kan tilsluttes medbragt iPad eller telefon. Projektor og lærred vil også være til rådighed.

Papirhåndklæder og sæbe forefindes på toiletterne samt håndsprit i forgangen.

Alkohol, rygning og euforiserende stoffer

Al udskænkning af alkohol, må kun ske i henhold til gældende lovgivning, og således skal der ved offentlige arrangementer med udskænkning af alkohol, forelægge en gyldig bevilling.

Brugerne af gården skal udvise ansvarlighed i brugen af alkohol.

Rygning og/eller indtagelse af tobak og/eller euforiserende stoffer i lokalerne er ikke tilladt, jf. gældende lovgivning. Benyt opstillede ”beholder”. Evt. egne askebægere og snuspakker skal være fjernet ved lejens udløb.

Affald

Ved hvert lejemål medfølger 3 affaldssække, som må kommes i grøn container.
Øvrigt affald (papkasser og dåser) bedes lejer selv bortskaffe.
Glasskår må ikke komme i affaldssække eller i flaskecontaineren (forbeholdt vinflasker).

 

Overnatning

Det er ikke tilladt at overnatte på gården eller at opsætte telt/campingvogn på området.